Âm Thanh Thực

Tiếng đồng hồ quả lắc
Chú ý: Bản nhạc đã được cắt ngắn.

Âm Thanh Thực khác